Bilety i godziny zwiedzania

Godziny otwarcia

wtorek – piątek: 9.00 – 17.00
sobota – niedziela: 10.00 – 18.00
poniedziałek: nieczynne


Wysokość opłat za zwiedzanie:

Od 1 stycznia 2022 r.

bilet normalny – 12 zł
bilet ulgowy – 6 zł 
opłata za usługę przewodnika muzealnego dla grup – 25 zł
opłata za usługę przewodnika – oprowadzanie indywidualne – 35 zł
opłata za usługę przewodnika w języku obcym – oprowadzanie indywidualne – 45 zł 
Usługa przewodnika indywidualnego po wcześniejszej rezerwacji.

Rezerwacja grup zorganizowanych: bilety.muzeumdobranocek.pl,
17 748 36 51


Na 15 minut przed zamknięciem muzeum kasa kończy sprzedaż.


Bilety ulgowe przysługują:

– uczniom i studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich,

– emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem,

– nauczycielom i wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

– osobom odznaczonym odznaką „za opiekę nad zabytkami” lub odznaka honorową „zasłużony działacz kultury”

– osobom posiadającym honorowane przez Muzeum karty zniżkowe

 

Ulga w opłacie za wstęp przysługuje wszystkim osobom spełniającym powyższe kryteria, będącymi obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej, oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu. Dokument uprawniający do zakupu biletu zniżkowego należy okazać przed jego zakupem.

 

Zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum po okazaniu dokumentu przysługuje:

– osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub orderem zasługi RP, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaka honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, posiadaczom Karty Polaka

– pracownikom muzeów krajowych za okazaniem legitymacji

– członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),

– osobom lub grupom osób zwolnionych z opłaty na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum (goście honorowi, przedstawiciele mediów)

– 2 opiekunom grup zorganizowanych powyżej 20 osób

– dzieciom do lat 3.

 

W sobotę wstęp do muzeum na wystawę stałą jest nieodpłatny. Obowiązuje bilet wstępu na wystawy czasowe.

Zarządzenie dotyczące zmiany świadczonych usług – Regulamin Zwiedzania

Skip to content