Bilety i godziny zwiedzania

Godziny otwarcia

wtorek – piątek: 9.00 – 17.00
sobota – niedziela: 10.00 – 18.00
poniedziałek: nieczynne

Do odwołania obowiązują przerwy na dezynfekcję ekspozycji, podczas których Muzeum jest nieczynne:
wtorek – piątek: 13.30 – 14.00
sobota – niedziela: 14:30 – 15:00


Wysokość opłat za zwiedzanie:

bilet normalny – 8 zł
bilet ulgowy – 4 zł 
opłata za usługę przewodnika muzealnego dla grup – 25 zł
opłata za usługę przewodnika – oprowadzanie indywidualne – 35 zł
Usługa przewodnika indywidualnego po wcześniejszej rezerwacji.

Przy grupie powyżej 10. osób dwoje opiekunów wchodzi na ekspozycję bezpłatnie.

Rezerwacja grup zorganizowanych: bilety.muzeumdobranocek.pl,
17 748 36 51


Na 15 minut przed zamknięciem muzeum kasa kończy sprzedaż.


Bilety ulgowe przysługują:

 • uczniom i studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich,
 • emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem,
 • nauczycielom i wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • osobom odznaczonym odznaką „za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „zasłużony działacz kultury”
 • grupom zorganizowanym powyżej 15 osób

Ulga w opłacie za wstęp przysługuje wszystkim osobom spełniającym powyższe kryteria, będącymi obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej, oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu. Dokument uprawniający do zakupu biletu zniżkowego należy okazać przed jego zakupem.

Zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum po okazaniu dokumentu przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub orderem zasługi RP, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaka honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, posiadaczom Karty Polaka
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • osobom posiadającym honorowane przez Muzeum karty zniżkowe
 • osobom lub grupom osób zwolnionych z opłaty na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum (goście honorowi, przedstawiciele mediów)
 • dzieciom do lat 3.

Sobota jest dniem, w którym wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny, obowiązuje opłata na wystawę czasową: bilet normalny na wystawę czasową – 4 zł, bilet ulgowy na wystawę czasową 2 zł 


Regulamin zwiedzania oraz świadczonych usług w Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie

Zmiany regulaminu w związku z COVID-19.

 

Skip to content