Projekt „Wędrujące dobranocki – cykl dostępnych, integracyjnych wydarzeń, zajęć i warsztatów artystycznych”

„Wędrujące dobranocki – cykl dostępnych, integracyjnych wydarzeń, zajęć i warsztatów artystycznych”

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie w partnerstwie z Regionalną Placówką Opiekuńczo-Terapeutyczną „Tęczowy Domek” w Rzeszowie, Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Spółdzielnią Socjalną Niebieski Młyn w Kraśniku, Fundacją Szansa dla Niewidomych, Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczym w Rymanowie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób w ramach projektu „Wędrujące dobranocki – cykl dostępnych, integracyjnych wydarzeń, zajęć z Niepełnosprawnością Intelektualną w okresie od 1.06-15.12.2020 roku zrealizuje program 9 różnorodnych dostępnych wydarzeń kulturalnych:

– „Ekspedycja wehikułem czasu” –
cykl 5 integracyjnych warsztatów artystycznych skierowanych do osób
pełnosprawnych i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Uczestnicy warsztatów dzięki magicznej latarni i starym projektorom oraz urządzeniom do wyświetlania ruchomych obrazów przeniosą się do świata przodków – dawnego kina, w arkana którego zostaną wprowadzeni w magicznej atmosferze. 

– „Spacer kulturalny z Misiem Uszatkiem” – cykl 10 integracyjnych zajęć, których celem jest przybliżenie świata osób z niepełnosprawnościami i uwrażliwienie na ich potrzeby. Pomocnikiem będzie miś z oklapniętym uszkiem, znany jako dżentelmen
i znawca – savoir-vivre’u. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję poznać m.in. zasady zachowania w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością oraz nauczyć się, jak można im pomagać.

– „Włóczęgi z postaciami z bajek”– cykl 5 warsztatów w formie zabaw i konkursów, na których uczestnicy poznają najpopularniejszych bohaterów animacji i ich przygody, wezmą udział w konkursie wiedzy oraz obejrzą projekcje dobranocek.

–  „Wędrówki z kamerą wśród gwiazd” – 3-dniowe integracyjne warsztaty
animacji, na których pod opieką profesjonalisty uczestnicy pełnosprawni
i z niepełnosprawnością, stworzą – od projektu po montaż i udźwiękowienie – własny film animowany, w którym wystąpią ulubione dobranockowe postaci.

– „Rajd od bajki do dobranocki” – cykl 5 integracyjnych warsztatów literacko-filmowych z wykorzystaniem wydawnictw, w których swoją karierę rozpoczęli bohaterowie dobranocek. Celem warsztatów jest wzmocnienie poczucia własnej wartości,  rozwijanie zdolności bajkopisarskich, komunikacyjnych oraz umiejętności społecznych uczestników.

W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane dostępne pomoce dydaktyczne:
„Wielka księga bajek” – sensoryczny podręcznik dla małych i dużych wielbicieli
dobranocek, reprodukcje tyflograficzne ilustracji bajek, kopie eksponatów do poznawania przez dotyk oraz mapa podróży bajkowych bohaterów.

– Konkurs plastyczny „Śladami bohaterów wieczorynek”
dedykowany uczestnikom w różnym wieku, na najpiękniejszą pracę plastyczną przedstawiającą postaci z dobranocek i ich bajkowe podróże. Umożliwi on twórcom dzieł rozwijanie talentów plastycznych, kreatywności i wrażliwości artystycznej (01.06 – 09.09.2020).

– Wystawa pokonkursowa „Śladami bohaterów wieczorynek”.
Prace plastyczne laureatów zostaną zaprezentowane w Muzeum Dobranocek.

– Objazdowa wystawa planszowa „Dobranocka
w podróży” – prezentująca najpopularniejszych bajkowych bohaterów
prezentowana w pięciu miejscach – w siedzibach Partnerów projektu.

– Uroczysty wernisaż wystawy „Wyprawy z Krecikiem”. Beneficjenci zwiedzą ekspozycję z przewodnikiem, obejrzą pokaz przezroczy, poznają zwyczaje kretów oraz wezmą udział w konkursie wiedzy o czechosłowackich dobranockach „Krecik i spółka”. Uczestnicy przedsięwzięcia będą pod opieką tłumacza języka migowego (16.09.2020).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Skip to content