Konkurs „Śladami bohaterów wieczorynek”.

Konkurs plastyczny „Śladami bohaterów wieczorynek” Muzeum Dobranocek w Rzeszowie ogłasza konkurs plastyczny organizowany w ramach projektu „Wędrujące dobranocki – cykl dostępnych, integracyjnych wydarzeń i warsztatów artystycznych”, realizowanego w partnerstwie z Regionalną Placówką Opiekuńczo-Terapeutyczną „Tęczowy Domek” w Rzeszowie, Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Spółdzielnią Socjalną Niebieski Młyn w Kraśniku, Fundacją Szansa dla Niewidomych, Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rymanowie. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Termin konkursu: 01.06-09.09.2020 r. Termin ogłoszenia wyników i wystawy pokonkursowej: 16.09-06.11.2020 r. Uczestnicy: Konkurs „Śladami bohaterów wieczorynek” skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w całym kraju i ma na celu popularyzację dobranocek. 

Cel konkursu: kształtowanie wyobraźni twórczej oraz zainteresowań plastycznych popularyzowanie animacji jako sztuki oraz wzrost zainteresowania historią filmu animowanego i dobranockami wśród uczestników inspirowanie do pracy twórczej.


UWAGA!!! Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do końca WRZEŚNIA!!!

rex wycieczka
Skip to content