Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje o budynku:
Utwardzona nawierzchnia przy dojściu do budynku; brak progów i nierówności poziomów poszczególnych sal; korytarze, przejścia, dojście do eksponatów o szerokości nie mniejszej niż 1.5 m, podjazd dla wózków, winda. 

Miejsca parkingowe: w strefie publicznej

Wejście dla osób poruszających się na wózku oraz rodziców z dziećmi w wózku: z boku budynku.

Dojazd: Dworzec PKP znajduje się ok 1,1 km od Muzeum Dobranocek Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej PLAC WOLNOŚCI ok. 700 m od Muzeum Dojazd liniami: 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27,  31, 35, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 59, 51, 53, 54.

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: przy pomocy pracownika obiektu, przy pomocy własnego asystenta, z poziomu terenu, szerokość drzwi wejściowych: mniej niż 85 cm, ale istnieje możliwość otwarcia dodatkowego skrzydła

Wysokość progu przy drzwiach: brak progu
Kasa: dostęp do kasy dla osób poruszających się na wózku,
Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem: dostępne dla osób z niepełnosprawnością;

Udogodnienia dostępne dla zwiedzających: przewijak dla niemowląt, podgrzewacz do butelek, zestaw pomocniczy dla dorosłych, zestaw do ładowania telefonów komórkowych i tabletów.

Dostępność architektoniczna: utwardzona nawierzchnia przy dojściu do budynku; brak progów
i nierówności poziomów poszczególnych sal; korytarze, przejścia, dojście do eksponatów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, podjazd dla wózków; winda. Wejście dla osób poruszających się na wózku oraz rodziców z dziećmi w wózku: z boku budynku. Szerokość drzwi wejściowych: mniej niż 85 cm, ale istnieje możliwość otwarcia dodatkowego skrzydła. Wysokość progu przy drzwiach: brak progu

Dostępność edukacyjna: wykwalifikowany personel w obsłudze osób z niepełnosprawnością; eksponaty i podpisy rozmieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózku;  

Dostępność strony internetowej Muzeum Dobranocek w Rzeszowie: strona http://www.muzeumdobranocek.pl/ zapewnia częściową dostępność cyfrową.

Muzeum Dobranocek prowadzi profil Dostępne dobranocki https://www.facebook.com/Dost%C4%99pne-Dobranocki-1300906900006555 poprzez który komunikuje się z osobami zainteresowanymi dostępnymi działaniami instytucji.

Miejsca parkingowe: w strefie publicznej

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością oraz rodziców z dzieckiem znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.

W muzeum znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku znajdują się tabliczki w alfabecie brajla dla osób niewidomych i słabowidzących brajlu z oznaczeniem ekspozycji, windy oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Są także udogodnienia dla osób starszych, dzieci i rodzin (miejsce do odpoczynku na ekspozycji, opisy wydrukowane większą czcionką, napisy na dogodnej wysokości, szerokie przejścia miedzy salami wystawienniczymi, podgrzewacz do butelek, przewijak dla niemowląt).

Muzeum realizuje zadania skierowane do osób z niepełnosprawnościami: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

W muzeum są umieszczone tabliczki informacyjne w brajlu z oznaczeniem ekspozycji, windy oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Na ekspozycji znajduje się tyflograficzny plan sal wystawienniczych z podpisami w brajlu. Plan jest umieszczony na wysięgniku z możliwością dostosowania wysokości po potrzeb osób na wózku.

Na ekspozycji znajdują się tyflografiki – termoformowalne odwzorowania eksponatów, które ułatwiają osobom słabowidzącym i niewidomym zwiedzanie, dzięki którym zwiedzający mogą także poznawać postaci z dobranocek przez dotyk.

Muzeum posiada także kopie dotykowych replik eksponatów do zajęć edukacyjnych prowadzonych poza siedzibą. Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją wzroku mogą także korzystać z publikacji „Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek. Muzeum oczyma niewidomego” opracowanej w druku brajlowskim i transparentnym z 20 dotykowymi ilustracjami.

W muzeum znajduje się także gablota przystosowana do dotykowego poznawania kopii eksponatów oraz interaktywne stanowiska i panel dotykowy z grą o Reksiu.  

Dla osób z dysfunkcją słuchu w muzeum dostępny jest „Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek. Muzeum oczyma niesłyszącego” w formie nagrania video z napisami oraz w języku migowym. Aplikacja jest ogólnodostępna za pomocą kodów QR, do bezpłatnego pobrania z Internetu. Instrukcja pobrania i obsługi aplikacji znajduje się w salach ekspozycyjnych Muzeum.

Na stronie internetowej muzeum znajdują się także materiały z tłumaczem języka migowego opisujące historię Muzeum Dobranocek: http://www.muzeumdobranocek.pl/dostepnosc/

Muzeum Dobranocek zrealizowało wydawnictwo „Uczę się i bawię z dobranockami” – publikację
w formie książeczki z obrazkami, zagadkami oraz  kolorowankami przedstawiającymi bohaterów
z dobranocek i eksponaty muzealne, dostosowaną do możliwości poznawczych osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie wydawnictwo w formie online jest dostępne na stronie www.muzeumdobranocek.pl w zakładce dostępność wraz z materiałami o eksponatach
z audiodeskrypcją: http://www.muzeumdobranocek.pl/wpcontent/uploads/2020/10/Publikacja-Ucz%C4%99-si%C4%99-i-bawi%C4%99-z-dobranockami-Muzeum-Dobranocek.pdf

Dodatkowe formy wsparcia osób niepełnosprawnych:

Muzeum zatrudnia pracownika z niepełnosprawnością. W instytucji jest koordynator dostępności. Funkcję tę pełni jedna osoba, która uczestniczyła w szkoleniu dla koordynatorów dostępności oraz na bieżąco poszerza swoje kompetencje w tym zakresie. Instytucja organizuje także praktyki i staże dla osób z niepełnosprawnościami.

Muzeum w ramach współpracy z Fundacją Kultury bez Barier opracowało i udostępniło materiały z audiodeskrypcją. Można je przeglądać na stronie Czytanie obrazów http://czytanieobrazow.pl/?s=muzeum+dobranocek) oraz poprzez stronę www muzeum http://www.muzeumdobranocek.pl/dostepnosc/

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie współpracuje z fundacjami, stowarzyszeniami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, edukacyjnymi, ośrodkami rehabilitacyjno-terapeutycznymi i instytucjami,  dla podopiecznych których w ramach różnorodnych projektów realizuje dostępne działania – zwiedzanie, projekcje, spotkania, warsztaty, zajęcia artystyczne, a także Festiwal Kultury bez barier edycja w Rzeszowie.

Zrealizowane projekty w ramach programu Kultura Dostępna Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

2020 – „Wędrujące dobranocki – cykl dostępnych, integracyjnych wydarzeń i warsztatów artystycznych

2019 – „10/10 – cykl dostępnych wydarzeń na 10. urodziny Muzeum Dobranocek w Rzeszowie”

2018 „Dostępne OligofrenoDobranocki  – cykl integracyjnych warsztatów artystycznych i zajęć edukacyjnych”

2017 „Dostępne Migane Dobranocki – cykl integracyjnych warsztatów i zajęć edukacyjnych
i artystycznych”

2016 „Filmowy Elementarz” – cykl warsztatów animacji

2015 „Obcuję ze sztuką. Integruję się społecznie”

Muzeum na co dzień współpracuje z zespołami szkół specjalnych, ośrodkami rehabilitacji i edukacji, stowarzyszeniami i fundacjami pomagającymi osobom z niepełnosprawnością. Przy planowaniu działań instytucja zaprasza ekspertów do konsultacji merytorycznej oraz w przystosowaniu oferty do potrzeb podopiecznych.

Muzeum by dostosować działania do potrzeb uczestników z niepełnosprawnościami uczestniczy
w spotkaniach i konferencjach nt. dostępności m.in. REHA for the blind Fundacji Szansa dla Niewidomych, Fundacji  Aktywizacja, Fundacji Kultury bez barier.

Publikacja Uczę się i bawię z dobranockami Muzeum Dobranocek


 DOSTĘPNE MATERIAŁY Z AUDIODESKRYPCJĄ

Skip to content